Εκδήλωση για την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ ΤΕΙ Κρήτης και ΙΤΕ- Επίσκεψη Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

Παρακολουθήστε ζωντανά την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ ΤΕΙ Κρήτης και ΙΤΕ
Δευτέρα 23 Ιουλίου στις 09:00

https://www.youtube.com/channel/UCCDnYVP1wbD7hwICxFZObIg?view_as=subscriber

Τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, και ώρα 09:00 πμ, θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό αμφιθέατρο της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Κρήτης, η υπογραφή δύο Μνημονίων Συνεργασίας με το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ). Τα Μνημόνια θα υπογράψουν από πλευράς ΤΕΙ Κρήτης ο Πρύτανης Καθηγητής Νικόλαος Κατσαράκης και από πλευράς ΙΤΕ ο Πρόεδρος του ΔΣ Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης.

Τα αντικείμενα των δύο Μνημονίων Συνεργασίας είναι:

  • Η από κοινού οργάνωση διδακτορικών σπουδών με βάση τις προβλέψεις του Ν 4485/2017, καθώς μετά από σχετική αξιολόγηση, επιτρέπεται πλέον σε Τμήματα των ΤΕΙ να οργανώνουν διδακτορικές σπουδές [απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αρ. 59095/Ζ1 (ΦΕΚ 1360 τ΄Β/19-06-2018) περί «Καθορισμού κριτηρίων και διαδικασιών για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από Τμήματα των ΤΕΙ»], δίνεται δε η δυνατότητα σε Ερευνητές του ΙΤΕ, να επιβλέπουν διδακτορικές διατριβές στα Τμήματα των ΑΕΙ, μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασιών. Το ΤΕΙ Κρήτης έχει ήδη καταθέσει τους σχετικούς φακέλους στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς αξιολόγηση και έγκριση οργάνωσης διδακτορικών σπουδών στα παρακάτω Τμήματα:
  1. Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
  2. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
  3. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
  4. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
  5. Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ
  6. Τεχνολόγων Γεωπόνων
  • Η από κοινού ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών δομών στον Αγροδιατροφικό τομέα, με κεντρικό άξονα το Αγρόκτημα του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο. Στόχος είναι το Αγρόκτημα, μια έκταση που ξεπερνά τα 100 στρέμματα, να αναβαθμιστεί και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Αγροδιατροφή στην Κρήτη, τη χώρα και ολόκληρη τη Μεσόγειο. Εκεί σχεδιάζεται να ενταχθούν δράσεις, που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από επιδεικτικούς αγρούς και ρομποτικά συστήματα υποστήριξης των καλλιεργειών, βιολογικές καλλιέργειες, καθώς και δράσεις που σχετίζονται με τη μοριακή βιολογία και τη γενετική.

Σημαντικό στοιχείο της εκδήλωσης είναι η παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Καθηγητή Κώστα Φωτάκη, που αναμένεται να αναφερθεί στον τρόπο και στη διαδικασία υλοποίησης των δυο αυτών Μνημονίων Συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην από κοινού ανάπτυξη ενός Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης στον Αγροδιατροφικό τομέα. Άλλωστε ο τομέας της Αγροδιατροφής, αποτέλεσε έναν από τους πλέον ισχυρά χρηματοδοτούμενους τομείς έρευνας από το Πρόγραμμα «Ερευνώ, Καινοτομώ, Δημιουργώ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠΠΕΘ.

Επίσης, την ίδια μέρα στις 12:00, θα παρευρεθεί σε ειδική συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Καθηγητής Κώστας Γαβρόγλου. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι η προοπτική και οι δυνατότητες εξέλιξης του ΤΕΙ Κρήτης. Μετά το τέλος της συνεδρίασης της Συγκλήτου (14:00) οι Υπουργοί θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου στο Αμφιθέατρο Ε της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Κρήτης.

Ημερομηνία: 
19/07/2018
Συνημμένο: