Τεχνική Συνάντηση των ΕΛΚΕ των ΤΕΙ στο Ηράκλειο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διήμερη Τεχνική Συνάντηση των Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων και Στελεχών των Ε.Λ.Κ.Ε των Τ.Ε.Ι., η οποία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και έλαβε χώρα την Πέμπτη 31/5 και την Παρασκευή 1/6/2018 στο Ηράκλειο Κρήτης. Στις εργασίες της συνάντησης συμμετείχαν με παρουσιάσεις στελέχη του ΓΛΚ, της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ. 

Οι Αντιπρυτάνεις διαπίστωσαν ότι η εφαρμογή της πρόσφατης Νομοθεσίας που αφορά στους Ε.Λ.Κ.Ε. δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία τους.

Για το λόγο αυτό ζητούν:

  1. Τη μετάθεση έναρξης ισχύος του άρθρου 62 του Ν.4485/2017 από την 1-7-2018 στην 1-1-2019.
  2. Την άμεση έκδοση, κατόπιν διαβούλευσης του Υπουργείου με τους Ε.Λ.Κ.Ε., της εκκρεμούσας Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 63 παρ. 2 του Ν.4485/2017 και η οποία θα καθορίζει τη διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και του τρόπου εξόφλησης των δαπανών των Ε.Λ.Κ.Ε.
  3. Την πρόβλεψη διαδικασιών διοικητικής και οικονομικής μετάβασης των Ε.Λ.Κ.Ε. των υπό συγχώνευση Ιδρυμάτων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή ολοκλήρωση των εν εξελίξει έργων και προγραμμάτων τους.

 

Ημερομηνία: 
31/05/2018