ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Κρήτης κάνει γνωστό στους Φοιτητές/τριες ότι πρόκειται να προσλάβει (1) Φοιτητή/τρια με αμοιβή για το διάστημα από 15.05.2018 έως 15.12.2018 εξαιρείται ο Αύγουστος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. από 07 – 05 – 2018 ημέρα Δευτέρα μέχρι και 11 – 05 – 2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρες 10:00 -  12:00 π .μ. τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση συμμετοχής (χορηγείται από την υπηρεσία)

  1. Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Βεβαίωση εγγραφής – αναλυτική βαθμολογία
  3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού της τελευταίας  εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης
  4. Γνώση υπολογιστών
  5. Η τελική πρόσληψη όλων των υποψηφίων θα γίνει μετά από σχετική συνέντευξη.
Ημερομηνία: 
04/05/2018