Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σ.ΤΕ.Γ.-ΤΕ.Τ.