Πρακτική Άσκηση στο Κ.Ε.Δ.Δ.του ΤΕΙ Κρήτης

Δίδεται η δυνατότητα σε τελειόφοιτους φοιτητές να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση τους στο Κέντρο Ελέγχου και Δικτύων (Κ.Ε.Δ.Δ.) του ΤΕΙ Κρήτης από τον Οκτώβριο του 2017.

Πληροφορίες: 2810 379800

Ημερομηνία: 
13/09/2017