ΠΑΡΑTΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙTΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 2/5/2017 Χορήγηση Υποτροφιών σε Προπτυχιακούς Φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΤ, κατόπιν πλήθους αιτημάτων, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την Παρασκευή 28 Απριλίου, ώρα 17:00 εως την Τρίτη 2 Μαΐου, ώρα 17:00, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εν δυνάμει υποψήφιους να υποβάλλουν αίτηση με πλήρη στοιχεία ή/και να διορθώσουν τυχόν λανθασμένα στοιχεία. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας, οι υποψήφιοι είναι δυνατόν:
 να υποβάλουν αίτηση με πλήρη στοιχεία ή
 να οριστικοποιήσουν τυχόν αίτησή τους που είχε αποθηκευτεί προσωρινά ή
 να τροποποιήσουν την αίτησή τους ή/και διορθώσουν τυχόν λανθασμένα στοιχεία αιτήσεων που έχουν υποβληθεί οριστικά μέσω της διαθέσιμης λειτουργίας «ΑΡΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ».
Παρακαλούνται οι αιτούντες να συμπληρώσουν, ελέγξουν προσεκτικά και οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και ως εκ τούτου το ΙΚΥ και το ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν είναι δυνατόν να παρέμβουν στις υποβληθείσες αιτήσεις.
Επισημαίνεται ότι, μετά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας, δεν θα είναι δυνατή η διόρθωση ή
τροποποίηση οποιουδήποτε στοιχείου της αίτησης και εάν προκύψει ανακριβής καταχώριση ή απόκρυψη στοιχείων ή απόκρυψη αυτών, η αίτηση θα απορριφθεί.

Η Υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπ. Παιδείας (Υποβολή αιτήσεων ΕΔΩ).

Πληροφορίες για Διοικητική υποστήριξη (Όροι, Προϋποθέσεις, Δικαιολογητικά, Προθεσμίες κ.τ.λ.) Τεχνική υποστήριξη (Κωδικοί, σύνδεση, αποθήκευση αίτησης, online υποβολή, κ.τ.λ.) παρέχονται από το ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης του ΙΚΥ (ΕΔΩ).

Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΚΥ. 

Ημερομηνία: 
24/04/2017