ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Η/Υ ΣΕΥΠ

Δίδεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε τελειόφοιτους σπουδαστές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής στα εργαστήρια Υπολογιστών της Σχολής Ελαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο των εργαστηρίων κ. Χ, Μελά στο mail : melas@staff.teicrete.gr

Ημερομηνία: 
10/10/2016