Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση αμειβόμενου φοιτητή στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Πληροφορίες για τη θέση  αμοιβόμενου φοιτητή στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας  καθώς και για τα κριτήρια επιλογής μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε  και να συμπληρώσετε την αίτηση που απαιτείται  να καταθέσετε στη Γραμματεία της Σχολής (σχετικό συνημμένο αρχείο).

Ημερομηνία: 
26/09/2016