Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις αμειβόμενων φοιτητών στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων

Πληροφορίες για τις θέσεις  αμοιβόμενων φοιτητών στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων  καθώς και για τα κριτήρια επιλογής μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

 

Ημερομηνία: 
22/09/2016