Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση αμειβόμενου φοιτητή στο Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση αμειβόμενου φοιτητή στο Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης.

Επισυνάπτονται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση. 

Ημερομηνία: 
21/09/2016