Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων Στέγασης και Σίτισης των νεοεισαχθέντων φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. Φ253/141127/Α5 Υπουργική απόφαση, η προθεσμία ηλεκτρονικής εγγραφής στην διεύθυνση (https://eregister.it.minedu.gov.gr), στις Σχολές επιτυχίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016» ορίστηκε το διάστημα από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου 2016.
 
Για την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τις προσφερόμενες ψηφιακές υπηρεσίες του ΤΕΙ Κρήτης, από την Γραμματεία του Τμήματος, απαιτείται η προσέλευση του φοιτητή/τριας ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.
 
Για την απόκτηση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσσο), ο φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του/της στην Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (http://academicid.minedu.gov.gr/), με τους κωδικούς που έχει παραλάβει από την Γραμματεία του Τμήματος. Με την υποβολή της αίτησης, ο φοιτητής/φοιτήτρια αποκτά ένα μοναδικό αριθμό σε μορφή γραμμωτού κώδικα, ο οποίος είναι απαραίτητος για την υποβολή αίτηση στέγασης και σίτισης
 
Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες μπορούν να προχωρήσουν στην κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για παροχή στέγασης και σίτισης, στο ΤΕΙ Κρήτης.
 
Η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη διεύθυνση (https://secretariat.teicrete.gr/) από 20/09/2016 έως 05/10/2016.
 
Ημερομηνία: 
20/09/2016