Προκήρυξη αμειβόμενων φοιτητών στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2)  ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Σύμφωνα με:
1.    Tην αριθ. Ε5/12029/14-10-99 Υπουργική Απόφαση  (Φ.Ε.Κ. 1956 τεύχος Β  /29-10-1999) << Απασχόληση σπουδαστών Τ.Ε.Ι >>
2.    Την με αριθ. πρωτ. 2998/Φ120/ 16- 06 2016  απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης με την οποία παρέχεται το δικαίωμα στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας να απασχολήσει  (2) σπουδαστές/στριες με αμοιβή.
Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΙ Κρήτης κάνει γνωστό στους σπουδαστές/στριες ότι πρόκειται να προσλάβει (2) σπουδαστές/στριες με αμοιβή.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Τμήμα από 22 – 06 – 2016 ημέρα Τετάρτη μέχρι και 30 – 06 – 2016 ημέρα Πέμπτη  και 12 π .μ. τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση συμμετοχής (χορηγείται από το Τμήμα)

1.    Βιογραφικό Σημείωμα
2.    Βεβαίωση εγγραφής – αναλυτική βαθμολογία
3.    Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2015
4.    Γνώση υπολογιστών

Η τελική πρόσληψη όλων των υποψηφίων θα γίνει μετά από σχετική συνέντευξη.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Ημερομηνία: 
24/06/2016