Ανακοίνωση για το Στεγαστικό Επίδομα

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης ότι η διαδικασία κατάθεσης των Αιτήσεων- Δικαιολογητικών που αφορούν στο ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016, θα πραγματοποιηθεί χειρόγραφα στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας από 1 Σεπτεμβρίου 2016.

Προσοχή!

1. Η φόρμα αίτησης για την έκδοση Πιστοποιητικού Καλής Επίδοσης (απαραίτητο δικαιολογητικό για την κατάθεση αιτήσεων για Στεγαστικό Επίδομα) έχει ανοίξει και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους αυτοπροσώπως και ηλεκτρονικά. Η παραλαβή όμως των Πιστοποιητικών θα πραγματοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τις γραμματείες των Τμημάτων του Ιδρύματος. Το έγγραφο αυτό εκδίδεται μονάχα μια φορά.

2. Για τη διεκδίκηση στεγαστικού επιδόματος παλαιότερων ετών (ακαδημαϊκά έτη 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015), η κατάθεση των Αιτήσεων – Δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται χειρόγραφα στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016.

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος που διεκδικείται το στεγαστικό επίδομα. 

Ώρες Εξυπηρέτησης 10:00 – 12:00

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας ΤΕΙ Κρήτης

Ημερομηνία: 
04/06/2016