Ανακοίνωση για Σίτιση και Στέγαση των φοιτητών Ακαδημαϊκό Έτος 2016 - 2017

 
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ότι η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για παροχή στέγασης και σίτισης, ΑΛΛΑΞΕ και θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Η διαδικασία θα είναι η ακόλουθη:

ΒΗΜΑ 1ο: Ηλεκτρονική αίτηση για Σίτιση και Στέγαση. 
Ο φοιτητής επισκέπτεται την νέα εφαρμογή στο https://secretariat.teicrete.gr/, εκεί αφού συνδεθείτε πληκτρολογώντας το user name και το password με το οποίο μπαίνετε στο e-class, επιλέγετε Αιτήσεις και μετά αίτηση σίτισης ή στέγασης. Στη συνέχεια, ο φοιτητής συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση –φόρμα με τα ατομικά, οικονομικά και κοινωνικά του στοιχεία, στα αντίστοιχα πεδία.

ΒΗΜΑ 2ο: Επισύναψη δικαιολογητικών. Για να ολοκληρωθεί η αίτηση του φοιτητή για ΣΙΤΙΣΗ και ΣΤΕΓΑΣΗ πρέπει, στις ηλεκτρονικές αιτήσεις, να καταθέσει - επισυνάψει τα απαιτούμενα έντυπα – δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την κάθε αίτηση ξεχωριστά για τις παροχές που επιθυμεί. Τα παραπάνω θα πρέπει να επισυνάπτονται σε ψηφιοποιημένη μορφή (αρχεία .pdf) στα αντίστοιχα πεδία που ζητούνται. 
 
ΒΗΜΑ 3ο: Οριστική υποβολή της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πρωτοκόλληση αυτής. Ο αριθμός πρωτοκόλλου δίνεται μόνο στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά. 
Αιτήσεις που δεν θα έχουν υποβληθεί οριστικά και δεν έχουν πρωτόκολλο δεν θα εξετάζονται.
 
ΒΗΜΑ 4ο: Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των ηλεκτρονικών αιτήσεων από το τμήμα της Φοιτητικής Μέριμνας. Την περίοδο αυτήν μπορούν να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά από τους υποψηφίους, για αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία (mail).
 
ΒΗΜΑ 5ο: Τέλος, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα.

Οι δικαιούχοι τις δωρεάν ΣΙΤΙΣΗΣ, παλαιοί και νέοι φοιτητές,θα χρησιμοποιούν πλέον την Φοιτητική τους ταυτότητα – ΠΑΣΟ όταν επισκέπτονται το εστιατόριο.

Η διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 1 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 24/06/2016, προκειμένου να ανακοινωθούν εγκαίρως τα αποτελέσματα από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 

Ημερομηνία: 
31/05/2016