Ανακοίνωση για τη «Δωρεάν μεταφορά απόρων φοιτητών»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Δικαιούχοι της Κοινωνικής δράσης της Περιφέρειας Κρήτης «Δωρεάν μεταφορά απόρων φοιτητών»
 
Α)  Οι φοιτητές των οποίων οι οικογένειες πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής προς απόρους (ΤΕΒΑ)”, όπως αυτές περιγράφονται στην απόφαση με αρ. Δ23/οικ.19162/1277/27-5- 2015 ΦΕΚ1066Β/5-6- 2015 και δεν πρόλαβαν να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση (από το Δήμο της πόλης που κατοικούν μόνιμα),ότι έχουν τη δυνατότητα να τις υποβάλλουν στο Τμήμα της Φοιτητικής
 
Β)  Οι φοιτητές οι οποίοι δεν πρόλαβαν τις ημερομηνίες κατάθεσης για να ενταχθούν στο παραπάνω πρόγραμμα και θεωρούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου, ότι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  • Αίτηση (επισυνάπτεται),
  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα και Ε1 φορολογικού
  • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής
  • Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, τελευταίου οικονομικού έτους 2015 (χρήση 2014)
  • Υπεύθυνη Δήλωση  (επισυνάπτεται)
Η κατάθεση των βεβαιώσεων και των δικαιολογητικών θα γίνεται από την Τετάρτη 25/05/2016 μέχρι την Παρασκευή 17/06/2016, στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας από τις 10:00 πμ μέχρι τις 13:00 μμ, προκειμένου οι τελικοί δικαιούχοι να ενταχθούν στο σχεδιασμό της δράσης και να επωφεληθούν της κάρτας για τις αστικές μετακινήσεις τους -από και προς το ΤΕΙ- της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης «Δωρεάν μεταφορά απόρων φοιτητών ».
 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ημερομηνία: 
26/05/2016