Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: δύναμη θετικής αλλαγής

Το Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Euclid Summit 2016: Power to drive positive change- Building civil society and social enterprise knowhow for 2020 and beyond", το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας στις 24-26 Φεβρουαρίου 2016 πρόβαλε τις ενθαρρυντικές κεντρικές ιδέες τεχνογνωσίας, τα προνοητικά masterclasses και την άτυπη τεχνογνωσία cafés.

Στο Πρόγραμμα αυτό συμμετείχε και ο Φοιτητής του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης, Νικόλαος Στάμου, o οποίος μετά το τέλος του Προγράμματος δήλωσε:

"Το Πρόγραμμα βοήθησε τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τεχνογνωσία και νέες δεξιότητες για τις καινοτόμες αστικές κοινωνικές οργανώσεις και τις κοινωνικές επιχειρήσεις σ’ ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. 

Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχουν βρει  τη δύναμη να οδηγήσουν τη θετική αλλαγή στην κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης. Υπάρχει  τεράστια δυνατότητα και χρειάζεται να αναπτυχθούν νέες δεξιότητες για την δημιουργία της εποχής της καινοτομίας, της συνεργασίας και της ψηφιακής τεχνολογίας.  

Οι αστικές κοινωνικές οργανώσεις  και οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι πρωτοποριακές εκ φύσεως και εξ’ανάγκης. Προκειμένου να αξιοποιηθεί το μέγιστο των διαθέσιμων πόρων είναι κρίσιμο να υιοθετηθεί ισχυρή και εύκαμπτη τεχνογνωσία στο πλαίσιο του τομέα.  Το νεότερο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κροατία όπου και πραγματοποιήθηκε το Πρόγραμμά, μας παρότρυνε να επιτύχουμε το όραμά μας, να εξουσιοδοτήσουμε την κοινωνία πολιτών και την κοινωνική επιχειρηματικότητα για να οδηγήσουμε τη θετική αλλαγή με την οικοδόμηση της τεχνογνωσίας για το 2020 και έπειτα." 

Ημερομηνία: 
30/03/2016