Επείγουσα Ανακοίνωση Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ανήκουν σε οικογένειες που πληρούν τα κριτήρια τα οποία τίθενται ως προς το εισόδημα και τις προϋποθέσεις ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής προς απόρους (ΤΕΒΑ)» όπως αυτές περιγράφονται στην αρ. Δ23/οικ. 19162/1277/27-5-2015,  να προσκομίσουν σχετικό έγγραφο που να αποδεικνύει την ένταξή τους στο αναφερόμενο πρόγραμμα, στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας,  το αργότερο μέχρι 28 Μαρτίου 2016.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Φοιτητίκης Μέριμνας,
Παντελάκης Αντώνης
τηλ. 2810 379375

Ημερομηνία: 
24/03/2016