Υποβολή Αιτήσεων για συμμετοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Κινητικότητας για Σπουδές Erasmus+

Από το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης / Erasmus+ που αφορά τη μετάβαση για σπουδές στο εξωτερικό για το χειμερινό ή/και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 -2017, θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα ως και τις 21/3/2016.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά (ακολουθώντας το σύνδεσμο που βρίσκεται εδώ).

Με βάση τον οδηγό του προγράμματος Erasmus+ και τη διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων εξερχομένων φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης (όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ηλεκτρονική σελίδα του ΤΕΙ Κρήτης) δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό έχουν οι φοιτητές:

  • που έχουν ολοκληρώσει το 2ο έτος σπουδών τους
  • έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους στο 70% τουλάχιστον των μαθημάτων των δύο πρώτων τυπικών εξαμήνων σπουδών τους
  • μπορούν να πιστοποιήσουν την επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία προσφέρονται μαθήματα στους φοιτητές Erasmus στο Ίδρυμα του εξωτερικού στο οποίο επιθυμούν να μεταβούν
  • έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους στο 50% τουλάχιστον των μαθημάτων του συνολικού προγράμματος σπουδών τους

Διαδικασία υποβολής - διορθώσεων και αξιολόγησης των αιτήσεων που θα υποβληθούν - Άλλες ενέργειες:

Ο κάθε φοιτητής καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων έχει το περιθώριο να εισέλθει στη βάση και να υποβάλλει την αίτησή του. Επιπλέον ως και τις 21 Μαρτίου έχει το περιθώριο για την αίτηση που έχει ήδη υποβάλλει να κάνει όποιες τροποποιήσεις θέλει.

Μετά τις 21 Μαρτίου οι αιτήσεις θα προωθηθούν για αξιολόγηση. Μόλις ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν ενώ οι φοιτητές των οποίων οι αιτήσεις έχουν γίνει δεκτές θα ενημερωθούν σχετικά μέσω email.

Για τους φοιτητές που οι αιτήσεις τους θα γίνουν δεκτές μπορούν να δουν τι απαιτείται στη συνέχεια εδώ.

Επιπλέον στο χρονικό διάστημα μέχρι και τη λήξη υποβολής αιτήσεων θα πραγματοποιηθούν σχετικές ενημερωτικές ομιλίες ανά συγκεκριμένα τμήματα ή σχολές σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται έγκαιρα.

Δείτε επίσης την ανακοίνωση εδώ.

Ημερομηνία: 
07/03/2016