Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση αμειβόμενου φοιτητή στην Διεύθυνση Διοικητικού