Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύων (Κ.Ε.Δ.Δ)

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/ριες, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για 2 θέσεις στο Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύων (Κ.Ε.Δ.Δ) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο, με έναρξη το Μάρτιο 2016.

Πληροφορίες:

Κ.Ε.Δ.Δ, Κτίριο Γ.Τ.Θ.Ε, 2ος όροφος

Τηλ. 2810-379800

Ημερομηνία: 
16/02/2016