1 Θέση Πρακτικής για Μηχανικό Πληροφορικής στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

1 Θέση Πρακτικής για Μηχανικό Πληροφορικής στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.

Η θέση επιδοτείται απο το ΕΣΠΑ. Έναρξη 1/3/2016.

Αντικείμενο απασχόλησης: Τεχνική υποστήριξη εργαστηρίων και τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη.

Πληροφορίες στο potant@cs.teicrete.gr

 

Ημερομηνία: 
15/02/2016