Ανακοίνωση για Στεγαστικό Επίδομα Έτους 2014-2015

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης ότι μπορούν να καταθέτουν Αιτήσεις – Δικαιολογητικά που αφορούν στο ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ του Έτους 2014 – 2015 (και παλαιοτέρων ετών) μέχρι και 10 Δεκεμβρίου 2015, προκειμένου να διαβιβαστούν εγκαίρως στις αρμόδιες ΥΔΕ.

Προσοχή! Οι ημερομηνίες κατάθεσης Αιτήσεων – Δικαιολογητικών – για τεχνικούς λόγους- αλλάζει από το 2016, ως εξής:

  1. Η κατάθεση των Αιτήσεων – Δικαιολογητικών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016, θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 01/04/2016 – 30/06/2016.
  2. Για τη διεκδίκηση στεγαστικού επιδόματος παλαιότερων ετών (ακαδημαϊκά έτη 2012 -2013, 2013- 2014, 2014 - 2015) η κατάθεση των Αιτήσεων – Δικαιολογητικών, θα πραγματοποιηθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το χρονικό διάστημα 01/03/2016 – 31/03/2016.

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος που διεκδικείται το στεγαστικό επίδομα.

Ώρες Εξυπηρέτησης: 10:00 – 13:00

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Ημερομηνία: 
02/12/2015