Δρομολόγια του ΚΤΕΛ με διέλευση από τα νέα κτήρια της Σ.Ε.Υ.Π. και το Αγρόκτημα

Από την Τετάρτη 18/11 έχουν ξεκινήσει τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ με διέλευση από τα νέα κτήρια της ΣΕΥΠ και το Αγρόκτημα.

Σε πρώτη πιλοτική λειτουργία:
Στο πρωινό ωράριο  καθημερινά εκτελούνται δρομολόγια με εκτιμούμενο  χρόνο άφιξης στα νέα κτήρια στις 8:00,  στις 9:00  και στις 12:00. 
Στο απογευματινό ωράριο η  εκτιμούμενη ώρα αναχώρησης από τον ίδιο χώρο είναι :
Δευτέρα στις  17:00  και  21:00 
Τρίτη και Τετάρτη στις  17:00  και  20:00
Πέμπτη και Παρασκευή στις  17:00  και  19:00.

 

 

Ημερομηνία: 
23/11/2015