ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΔΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης κάνει γνωστό στους φοιτητές & φοιτήτριες της Σ.Τ.ΕΦ.   ότι πρόκειται να απασχολήσει (με αμοιβή) ένα (1) φοιτητή/τρια      μέχρι 19-12-2015, επί δέκα (10) ώρες την εβδομάδα  και με αντικείμενο απασχόλησης την διοικητική υποστήριξη  της Δ/νσης Τ.Υ. και την συνδρομή στο τεχνικό έργο της.
Η Δ/νση Τ.Υ. καλεί τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να εργαστούν στα γραφεία της  με αμοιβή,  να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Δ/νσης  –πληροφορίες κ. Ανδρικοπούλου Μαρίνα τηλ. 2810 253765  μέχρι τις 12-11-2015.

Ημερομηνία: 
06/11/2015