Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές.

Σας ενημερώνουμε για την από πλευράς αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας
παρακάτω δια ηλεκτρονικού μηνύματος είδηση και την ανάγκη ενημέρωσης των φοιτητών.

Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές.
 
«Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους φοιτητές σας ότι, ύστερα από επικοινωνία της υπηρεσίας μας με τους κοινωνικούς φορείς (Ο. Α. Σ. Α   , Ο.Α.Σ.Θ., αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ) oι πρωτοετείς φοιτητές έχουν τη δυνατότητα τα κάνουν χρήση μειωμένου κομίστρου στις αστικές και υπεραστικές οδικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες έως και την 31η Οκτωβρίου 2014, με την επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής τους και της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται χρονική παράταση της ανωτέρω διευκόλυνσης, επισημαίνεται η ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας έκδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας με την εξασφάλιση της έγκαιρης χορήγησης των απαραίτητων κωδικών πρόσβασης των πρωτοετών φοιτητών στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (academicid.minedu.gov.gr) και της εντός εύλογου χρονικού διαστήματος έγκρισης των αιτήσεων χορήγησης της ακαδημαϊκής ταυτότητας, από τις Γραμματείες των Ιδρυμάτων »

Ημερομηνία: 
03/10/2014