Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αμειβόμενους φοιτητές στο Γυμναστήριο του ΤΕΙ Κρήτης

Το  Τμήμα  Φοιτητικής  Μέριμνας  του  ΤΕΙ  Κρήτης  κάνει  γνωστό  στους  σπουδαστές/στριες  ότι  πρόκειται  να  προσλάβει  (2)  σπουδαστές/στριες  με  αμοιβή, για το Γυμναστήριο του Τ.Ε.Ι Κρήτης.

Το  Τμήμα  Φοιτητικής  Μέριμνας  του  ΤΕΙ  Κρήτης καλεί τους φοιτητές που ενδιαφέρονται  να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 01/10/2014 ημέρα Τετάρτη  μέχρι  και 03/10/2014 ημέρα Παρασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία: 
01/10/2014