Επιλογή φοιτητών για απασχόληση με αμοιβή κατά το διάστημα από 1/10/2014 έως 19/12/2014 στη ΣΕΥΠ

Ανακοινώνεται στους υποψήφιους φοιτητές για απασχόληση με αμοιβή στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας ότι  σύμφωνα με την με αριθμ.  237/ 12-9-2014 πράξη της Διεύθυνσης της Σ.Ε.Υ.Π. /ΤΕΙ Κρήτης, και την με αριθμ.   49/25-9-2014  πράξη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης, επελέγησαν οι παρακάτω φοιτητές  και παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τη γραμματεία της Σχολής:

  1. Kαψή Αγγελική
  2. Καμούτση Γεωργία
  3. Νάκου Σπυριδούλα
  4. Τσιμπούρη Δέσποινα
  5. Στρατιδάκη Ειρήνη
  6. Σπυριδοπούλου Ελένη
  7. Μπαϊράμι Τζενσίλα
  8. ​Γαζέτα Αναστασία

                 

 Ο Διευθυντής της Σχολής

   Ιωάννης Χλιαουτάκης

Ημερομηνία: 
26/09/2014