Επιμορφωτικά Σεμινάρια από το ΤΕΙ Κρήτης

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία και σημαντική ανταπόκριση το επιμορφωτικό πρόγραμμα με αντικείμενο «Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων – Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη & Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης» στις 18 & 19 Ιουλίου 2014, το οποίο παρακολούθησαν 18 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και τεχνικοί.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης υλοποιήθηκε στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, με άνετες συνθήκες πρόσβασης και παρακολούθησης των συμμετεχόντων και υψηλού επιπέδου και άρτιες εργαστηριακές υποδομές.

Το σεμινάριο περιελάμβανε θεωρητική κατάρτιση, πρακτική εξάσκηση σε πραγματική υπό κλίμακα ηλεκτρική εγκατάσταση καθώς και διανομή εκπαιδευτικού υλικού, με την εκπαιδευτική μέριμνα και καθοδήγηση υψηλής εξειδίκευσης εκπαιδευτικού και τεχνικού προσωπικού του Τμήματος ΗΜ και την χρήση σύγχρονου μετρητικού εξοπλισμού. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες αποκόμισαν αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική επιθεώρηση (αρχικό έλεγχο ή επανέλεγχο) ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και το πρόγραμμα αξιολογήθηκε συνολικά με τον ανώτατο βαθμό σε ποσοστό άνω του 70%.

Λόγω του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος και ανταπόκρισης από τον τεχνικό κόσμο, το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα επαναληφθεί [Β κύκλος] στις 3 & 4 Οκτ. 2014.

Παράλληλα στη Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης (www.diaviou.teicrete.gr) έχουν ανακοινωθεί τέσσερα άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια:

1. Έλεγχος Ποιότητας - Διαχείρισης Νερών & Λυμάτων
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 01/09/2014 έως 20/10/2014


2.Μάρκετινγκ Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 10/06/2014 έως 20/09/2014
  

3. Πρακτικές εφαρμογές Τεχνικών και Εργαλείων για τη Λήψη Διοικητικών και Επιχειρησιακών   Αποφάσεων
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 14/06/2014 έως 30/09/2014

4. Αγροτική Επιχειρηματικότητα - Στρατηγικές Εξαγωγικού και Εγχώριου Μάρκετινγκ και δημιουργία Επιχειρηματικού Πλάνου
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 10/07/2014 έως 15/10/2014

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνο επικοινωνίας και διοικητικής υποστήριξης του προγράμματος,  στο email:info@diaviou.teicrete.gr) ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2810379177 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12:00 – 15:00.

Ημερομηνία: 
12/09/2014