Απασχόληση φοιτητών με αμοιβή στο Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης και στη Βιβλιοθήκη

Στο Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης και στη Βιβλιοθήκη πρόκειται να απασχοληθούν με αμοιβή εννέα (9) φοιτητές της Σχολής Σ.Τ.ΕΦ.

Καλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης, στον κ. Ευάγγελο Μελιδόνη, από Δευτέρα 08/09/2014 έως Παρασκευή 19/09/2014 και από ώρα 10.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία: 
09/09/2014