Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αμειβόμενους φοιτητές στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΤΕΙ Κρήτης

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης κάνει γνωστό στους φοιτητές της Σ.Τ.ΕΦ.  ότι πρόκειται να απασχολήσει με αμοιβή ένα (1) φοιτητή για το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015, επί δέκα (10) ώρες την εβδομάδα  και με αντικείμενο απασχόλησης την διοικητική υποστήριξη  της Δ/νσης Τ.Υ. και την συνδρομή στο τεχνικό έργο της.

Η Δ/νση Τ.Υ. καλεί τους φοιτητές που ενδιαφέρονται  να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Δ/νσης –πληροφορίες κ. Ανδρικοπούλου Μαρίνα τηλ. 2810 253765- μέχρι τις  27-9- 2014.

Ημερομηνία: 
04/09/2014