Απασχόληση φοιτητών στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, πρόκειται να απασχοληθούν με αμοιβή τέσσερεις (4) φοιτητές της Σχολής στο Γραφείο Εκτυπώσεων (ολοήμερη λειτουργία) και στην επιμελητεία των αιθουσών διδασκαλίας, για το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2014-2013.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής (κ. Σαββάκη Γιώργο) σχετική αίτηση από 28-8-2014 μέχρι την 18-9-2014 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση διατίθεται από τη Γραμματεία της Σχολής αλλά είναι επίσης αναρτημένη και στο δικτυακό τόπο της Σχολής.

Δείτε το συνημμένο (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία: 
29/08/2014
Συνημμένο: