Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ): «Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές»

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και το Κέντρο Φυσικής Πλάσματος & Laser της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για είκοσι πέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές με τρεις  κατευθύνσεις: α) Αδρανειακής Σύντηξης β) Φυσικής Laser γ) Επιστήμης Πλάσματος - Master in Plasma Physics & Applications with 3 directions: a) Inertial Fusion, b) Laser Physics, c) Plasma Science». 

Αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορούν να αποστέλλονται έως 30/9/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη σελίδα: www.teicrete.gr/el/tei/13771

Ημερομηνία: 
07/08/2014