Απασχόληση φοιτητών με αμοιβή στη ΣΕΥΠ και στα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας και Νοσηλευτικής

Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις για απασχόληση φοιτητών με αμοιβή.

  • Εργαστήρια Η/Υ της ΣΕΥΠ : τρεις (3) θέσεις
  • Εργαστήρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας: μία (1) θέση
  • Εργαστήρια του Τμήματος Νοσηλευτικής: μια (1) θέση
  • Γενικών Καθηκόντων : τρεις (3) Θέσεις
    • 1 θέση στη Γραμματεία της Σχολής
    • 1 θέση στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και
    • 1 θέση στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής

προκειμένου να συμμετέχουν στην υποβοήθηση του έργου των εκπαιδευτικών αλλά και των διοικητικών υπηρεσιών της.

Καλούνται, όσοι από τους φοιτητές ενδιαφέρονται να εργαστούν στη Σχολή και τα Τμήματά της με αμοιβή, για το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 (έως 19-12-2014), να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείται από τη Γραμματεία της ΣΕΥΠ) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σ.Ε.Υ.Π./Τ.Ε.Ι. Κρήτης από:

Πέμπτη 21/08/2014 έως Παρασκευή 29/08/2014

και ώρα 10.00 π. μ. έως 13.00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ημερομηνία: 
15/07/2014