Απασχόληση φοιτητών με αμοιβή στον Παιδικό Σταθμό του ΤΕΙ Κρήτης

Κατάθεση δικαιολογητικών από:

Τρίτη15/07/14 έως Δευτέρα 21/07/14 και από ώρα 10.00π.μ έως 12.00μ.μ

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Ημερομηνία: 
15/07/2014