ΟΜ.Ε.Α.

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (OM.E.A.)

Η ΟΜ.Ε.Α κάθε ακαδημαϊκής μονάδας που υποβάλλεται σε αξιολόγηση, ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της και μεταξύ άλλων:

 • Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟΔΙΠ, της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα
 • Παρακολουθεί τη συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων και Ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις.
 • Συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία και με βάση αυτά συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Αυτο-αξιολόγησης) της ακαδημαϊκής Μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και μέσω αυτής στην ΑΔΙΠ.
 • Συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. για την οργάνωση και πραγματοποίηση της Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Οι συνθέσεις των ΟΜ.Ε.Α (2016)

Έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι ΟΜ.Ε.Α όλων των Τμημάτων:

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

 • Μαρακάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής
 • Γραμματικάκης Μίλτος, Καθηγητής 
 • Πάλλης Εύγγελος, Αναπλ. Καθηγητής    

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

 • Κατσαράκης Νικόλαος, Καθηγητής, 
 • Κορνήλιος Νικόλαος, Καθηγητής   
 • Βασιλάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

 • Βαΐρης Αχιλλέας, Καθηγητής   
 • Βιδάκης Νεκτάριος, Καθηγητής   
 • Κονταξάκης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής   

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

 • Ταταράκης Μιχαήλ, Καθηγητής,
 • Βαρδιάμπασης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής     
 • Χατζάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Κωνσταντάρας Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής   
 • Φουσκιτάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων Τ.Ε.

 • Βαλλιανάτος Φίλιππος, Καθηγητής
 • Σταυρουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής  
 • Κατσίβελα Ελευθερία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια      
 • Κόκκινου Ελένη,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια   
 • Μαραβελάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής   
 • Μαρκουλάκη Γεωργία,  Διοικητικό Προσωπικό   

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. -Ρέθυμνο

 • Παπαδογιάννης Νεκτάριος, Καθηγητής   
 • Ποταμίτης Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής    
 • Μπακαρέζος Ευθύμιος, Αναπληρωτής Καθηγητής  

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

 • Γκούμας Δημήτριος, Καθηγητής
 • Μαρκάκης Γεώργιος, Καθηγητής 
 • Παπαδημητρίου Μιχαήλ, Καθηγητής
 • Κολλάρος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 • Δραγασάκη Μαγδαληνή, Επίκουρος Καθηγήτρια

Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας- Σητεία

 • Ζαφειρόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής
 • Φραγκιαδάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής   
 • Μαρκάκη Αναστασία, Επίκουρος Καθηγήτρια

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

 • Κουκούλη Σοφία, Επίκουρος Καθηγήτρια    
 • Καλαϊτζάκη Αργυρούλα, Επίκουρος Καθηγήτρια   
 • Παπαδάκη Βασιλεία, Επίκουρος Καθηγήτρια   
 • Ράτσικα Νικολέτα, Καθηγήτρια Εφαρμογών   
 • Προκοπάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής Εφαρμογών  

Τμήμα Νοσηλευτικής

 • Κριτσωτάκης Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Κλεισιάρης Χρήστος, Καθηγητής εφαρμογών 
 • Ρουμπελάκη Μαρία, Καθηγήτρια Εφαρμογών 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

 • Ιατράκης Γεώργιος, Καθηγητής
 • Σταματόπουλος Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Αρβανίτης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Τζωρτζάκη Αλεξία-Μαίρη, Επίκουρος Καθηγήτρια
 • Αναστασάκης Ανδρέας, Καθηγητής Εφαρμογών    

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Ηράκλειο

 • Μιχαηλίδης Δημήτριος,  Αναπληρωτής Καθηγητής    
 • Αποστολάκης Αλέξανδρος,   Επίκουρος καθηγητής
 • Φανουράκη Αφροδίτη, Διοικητικό Προσωπικό

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Αγ. Νικολάος

 • Παπαδάκης Στυλιανός, Καθηγητής   
 • Κοπανάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Μαστοράκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Παναγιωτάκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής