Δημοσιεύσεις σε Εθνικά Συνέδρια

1. Γεώργιος Λιοδάκης, Κ. Βασιλάκης, Β. Ζαχαρόπουλος, «Τηλεματικές Υποδομές και Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας: Η αναγκαιότητα για εύρος ζώνης», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας, 6-7 Δεκεμβρίου 2007, Ξενοδοχείο StratosVassilikos, Αθήνα

2. Γ.Λιοδάκης, Ι. Βαρδιάμπασης, Ε. Αντωνιδάκης, Β. Ζαχαρόπουλος, “ Ενοποιημένα Ευρυζωνικά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Υπηρεσίες: Μία Οικονομοτεχνική Προσέγγιση”, Συνέδριο «Νέες Τεχνολογίες και Marketing» (electronic publication with ISBN: 978-960-88785-3-2), Ιεράπετρα Κρήτης, 24-25 Μαϊου 2007

3. Emmanuel N. Kokkinakis, Aikaterini N. Kokkinaki, Charalabos Stratigakis, Valia Liapata, Georgios A. Fragkiadakis, European super markets’ demand of Good Agricultural Practices (GAP) protocol. The case of Ierapetra, Crete, Greece, Πανελλήνιο Συνέδριο – Νέες Τεχνολογίες & Marketing, Ιεράπετρα, Κρήτη Μάιος 2007

4. Ε. Μαρκάκης, Α. Σιδέρης, Α. Μπουρδένα, Γ. Μαστοράκης, Ε. Πάλλης, Β. Ζαχαρόπουλος, “Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης”, inProc. ScientificCongress “NewTechnologies & Marketing”, Ierapetra, Crete, Greece, 24-25 May, 2007.

5. Ν. Βορνιωτάκης, Σ. Καραγιάννης, Ε. Μαρκάκης, Γ. Μαστοράκης, Ε. Πάλλης, Β. Ζαχαρόπουλος, “Έρευνα πεδίου τάσεων ανάγκης παροχής υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με τη χρήση δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης”, in Proc. Scientific Congress “New Technologies & Marketing”, Ierapetra, Crete, Greece, 24-25 May, 2007.

6. Μανώλης Κοκκινάκης, «Ανάπτυξη Συστημάτων Προληπτικής Υγιεινής HACCP στα Νοσοκομεία και παρακολούθηση της Ποιότητας των παραγομένων τροφίμων σε αυτά», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας, 6-7 Δεκεμβρίου 2007, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, Αθήνα.

7. G. Mastorakis, V. Zacharopoulos, A. Fatsea, S. Orfanos, E. Markakis, ASideris, E. Pallis, “Μετάβαση από την Αναλογική στην Επίγεια Ψηφιακή Ευρυεκπομπή: Η προσέγγιση του ATHENA για Ευρυζωνικές υποδομές”, inProc. Annual Conference on Telecommunications & Multimedia (TEMU2005), Heraklion, Crete, Greece, 23-26 Ιουνίου, 2005, pp. 17-26.

8. Γ. Μαστοράκης, Α. Σιδέρης, Ε. Μαρκάκης, Β. Ζαχαρόπουλος, Χ. Μάντακας, Ε. Πάλλης, “Η μετάβαση από την αναλογική στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ως μοχλός ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δυνατοτήτων και οικονομικής άνθησης”, inProc. Scientific Congress “New Technologies & Marketing”, Ierapetra, Crete, Greece, 19-20 May, 2005, pp. 09-16.

9. G. Mastorakis, V. Zacharopoulos, A. Fatsea, S. Orfanos, E. Markakis, A. Sideris, E. Pallis, “Ψηφιακή Μετάβαση στα UHF: Υποστήριξη εφαρμογών τηλε-εκπαίδευσης στην πλατφόρμαATHENA”, in Proc. Annual Conference on Telecommunications & Multimedia (TEMU 2005), Heraklion, Crete, Greece, 23-26 Ιουνίου, 2005.

10. G. Mastorakis, V. Zacharopoulos, A. Fatsea, S. Orfanos, E. Markakis, A Sideris, E. Pallis, “Μετάβαση από την Αναλογική στην Επίγεια Ψηφιακή Ευρυεκπομπή: Η προσέγγιση του ATHENA για Ευρυζωνικές υποδομές”, in Proc. Annual Conference on Telecommunications & Multimedia (TEMU 2005), Heraklion, Crete, Greece, 23-26 Ιουνίου, 2005.

11. Δ. Στρατάκης, Ν. Φαρσάρης, Β. Ζαχαρόπουλος, Θ. Ξένος, Π. Φραγκοπούλου, Σ. Αποστολάκης, “Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων από 30MHz ως 2700MHz στην Ανατολική Κρήτη”, in Proc. Annual Conference on Telecommunications & Multimedia (TEMU 2005), Heraklion, Crete, Greece, 23-26 Ιουνίου, 2005

12. I. Pachoulakis, “Synchronous and Asynchronous Consumer Targeting in MobileMarkreting”, in Proceedings of the Annual Conference on Telecommunications and Multimedia (TEMU’05), 23-26 June, 2005 ISBN 960-88785-1-9, pp.108-114.

13. I. Pachoulakis, “Multimedia Wearable Sets: Applications and Services”, in Proceedings of the Annual Conference on Telecommunications and Multimedia (TEMU’05), ISBN, 23-26 June, 2005 ISBN 960-88785-1-9, pp.150-157.

14. I. Pachoulakis, “Multimedia Wearable Sets: Devices and Communications”, in Proceedings of the Annual Conference on Telecommunications and Multimedia (TEMU’05), 23-26 June, 2005 ISBN 960-88785-1-9, pp.142-149.

15. I. Pachoulakis, “Mobile Marketing Tools - A Remote Presentation System”, in Proceedings of the Scentific Congress on New Technologies & Marketing, 2005, C. Frangakis, V. Zacharopoulos and I. Kopanakis eds., 19-20 May 2005, ISBN 960-88785-0-0, pp.230-233.

16. I. Pachoulakis and D. Akoumianakis, “Usability concerns and requirements for Multimedia Wearable Sets used in m-Marketing campaigns”, in Proceedings of the Scentific Congress on New Technologies & Marketing, 2005, C. Frangakis, V. Zacharopoulos and I. Kopanakis eds., 19-20 May 2005, ISBN 960-88785-0-0, pp.151-156

17. I. Pachoulakis, “Balancing Push- and Pull- Based M-Marketing with Multimedia Wearable Sets”, in Proceedings of the Scentific Congress on New Technologies & Marketing, 2005, C. Frangakis, V. Zacharopoulos and I. Kopanakis eds., 19-20 May 2005, ISBN 960-88785-0-0, pp.108-113.

18. Ν. Φαρσάρης, Δ. Στρατάκης, Π. Παπαδήμας, Β. Ζαχαρόπουλος, Θ. Ξένος, Π. Φραγκοπούλου, Σ. Αποστολάκης, “Μεθοδολογία μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων”, in Proc. Annual Conference on Telecommunications & Multimedia (TEMU 2005), Heraklion, Crete, Greece, 23-26 Ιουνίου, 2005

19. Γ. Ζαχαρόπουλος, Μ. Χριστοδουλάκης, Π. Ταφλαμπάς, Β. Ζαχαρόπουλος, E. deBree, Δ.Δ Τσιφτσής, «έλεγχος παρεχόμενων υπηρεσιών (quality control) σε ασθενείς με καρκίνο του ορθού», 1o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου-Πρωκτού, σελ. 46, 25-27 Φεβρουαρίου Θεσσαλονίκη, 2005

20. Ν. Φαρσάρης, Δ. Στρατάκης, Π. Παπαδήμας, Δρ. Β. Ζαχαρόπουλος Δρ. Θωμάς Ξένος, Δρ. Π. Φραγκοπούλου, και Σ. Αποστολάκης: “Μεθοδολογία μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων”, ProceedingsoftheAnnualConferenceonTelecommunications &Multimedia, TEMU 2005, ISBN: 960-88785-1-9.

21. Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, Μανούσος Χριστοδουλάκης, Παναγιώτης Ταφλαμπάς, Βασίλειος Ζαχαρόπουλος, Δημήτριος Φιλής, Δημήτριος Τσιφτσής, "Η Τοπική υποτροπή μετά από χειρουργική θεραπεία στον καρκίνο του ορθού.", 12o Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ελούντα-Άγιος Νικόλαος 28-31 Οκτωβρίου 2004

22. Μαρία Αντωνίου, Βασίλειος Φασουλάς, Μαρία Περβολαράκη, Ιωάννης Τσελέντης, Βασίλειος Ζαχαρόπουλος, "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη στήριξη της λειτουργίας του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του ΠΑΓΝΗ.", 12o Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ελούντα-Άγιος Νικόλαος 28-31 Οκτωβρίου 2004

23. Χαραλαμπάκης Βασίλειος, Χριστοδουλάκης Μανούσος, Ταφλαμπάς Παναγιώτης, Σμπυράκης Νικόλαος, Ζαχαρόπουλος Γεώργιος, Τσιφτσής Δημήτριος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, "Η αντιμετώπιση των ασθενών με διαφυγή μετά από χαμηλή πρόσθια εκτομή για καρκίνο του ορθού", 12oΠαγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ελούντα-Άγιος Νικόλαος 28-31 Οκτωβρίου 2004

24. Μαρία Αντωνίου, Φασουλάς Βασίλειος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, Αναστάσιος Γαλανόπουλος και Τσελέντης Ιωάννης, «Ανάπτυξη λογισμικού πακέτου αυτοματοποίησης των δραστηριοτήτων του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου», Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο, Αθήνα 2004