Θερινό Σχολείο

Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης συμμετέχει στην οργάνωση Θερινών Σχολείων.

SOCRATES INTENSIVE PROGRAM (IP), a European Summer School on Applied Informatics and Digital Information Systems (AI&DIS-CRETE), July 9 - 20 2007, organized jointly by The Department of Applied Informatics & Multimedia of TEI-Crete and the Centre for Technological Research of Crete. 
(Details) (Application Form)