Βιβλία

1. Δρ. Γεώργιος Τ. Έξαρχος, Δρ. Στέφανος Γ. Καραγιάννης, «Αγροτουρισμός - Μοχλός για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου», Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης, Θεσσαλονική 2004, σελίδες 425. Το βιβλίο προλογίζει ο Α. GeorgopoulosUniv. Prof. Dr. Dr. UniversitatWien

2. Δρ. Στέφανος Γ. Καραγιάννης, Δρ. Γεώργιος Τ. Έξαρχος, «Τουριστική Οικονομία – Τουριστική Ανάπτυξη – Τουριστική Πολιτική», Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης, Ηράκλειο 2006

3. Βετουλάκη Έφη, «Μουσική Αγωγή μέσα από το παραμύθι σε παιδιά προσχολικής ηλικίας», Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης, Ηράκλειο 2007

4. V. Zacharopoulos, C. Frangakis and I. Kopanakis «Proceedings of the Scientific Congress on New Technologies & Marketing», Ierapetra, Crete, Greece, 19-20 May 2005, ISBN 960-88785-0-0.

5. V. Zacharopoulos, C. Frangakis and I. Kopanakis «Proceedings of the Scientific Congress on New Technologies & Marketing», Ierapetra, Crete, Greece, 24-25 May, 2007

6. V. Ζacharopoulos, E. Pallis, «Proceedings of the Annual Conference on Telecommunications and Multimedia (TEMU’05)», 23-26 June, 2005 ISBN 960-88785-1-9

7. V. Ζacharopoulos, E. Pallis, «Proceedings of the Annual Conference on Telecommunications and Multimedia (TEMU’06)», 5-7 July, 2006, Heraklion, Crete, Greece, ISBN 960-88785-2-7

8. «Προσεγγίσεις της εκπαίδευσης από απόσταση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης, Ιούλιος 2006. Συγγραφή ενότητας: “Ψηφιακή Μετάβαση στα UHF: Υποστήριξη Εφαρμογών Τηλε-Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης με τη Χρήση της Πλατφόρμας ATHENA” Πάλλης, Χ. Μάντακας, Γ. Μαστοράκης, Β. Ζαχαρόπουλος.