Σεμινάρια Πιστοποίησης ΕΦΕΤ

Υλοποίηση Προγράμματος επίσημης εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας , σύμφωνα με τη νομοθετική απαίτηση της ΚΥΑ 487/2000 του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). 

Προς το παρόν η εκπαίδευση παρέχεται στα μέλη του σωματείου αρτοποιών (επιχειρηματίες και εργαζόμενοι) Νομού Ηρακλείου ενώ πρόκειται να ακολουθήσουν σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις παραγωγής ή επεξεργασίας τροφίμων.