Δραστηριότητες

Ο τομέας μπορεί να αναπτύξει δραστηριότητες για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων όπως συγκρότηση και εκπαίδευση:

  • Ομάδων διάσωσης (εθελοντές)
  • Ομιλίες - διαλέξεις
  • Ομάδων αυτοβοήθειας
  • Ευαισθητοποίηση και υποστήριξη της κοινότητας του ΤΕΙ Κρήτης σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας.
  • Δημιουργία κέντρου ψυχολογικής υποστήριξης και παρέμβασης σε άτομα και ομάδες σε καταστάσεις κρίσης, καθώς και ψυχολογικής υποστήριξης της φοιτητικής κοινότητας σε θέματα προσαρμογής και ενσωμάτωσης.