Τμήμα Συντήρησης

Το Τμήμα Συντήρησης του Ιδρύματος υποστηρίζει την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του ΤΕΙ στην συντήρηση των εγκαταστάσεων, στην επισκευή των κτιρίων, στην συντήρηση και αντιμετώπιση βλαβών ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και εγκαταστάσεων πληροφορικής και επικοινωνιών και στην συντήρηση  και γενικά στην αποκατάσταση βλαβών  και συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.