Τμήμα Μελετών & Κατασκευών

Το Τμήμα Μελετών & Κατασκευών του Ιδρύματος υποστηρίζει την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του ΤΕΙ στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση νέων έργων, στη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και στη παροχή τεχνικής υποστήριξης σε θέματα εξειδικευμένου τεχνικού επιστήμονα, πραγματογνώμονα και μηχανικού και στην εκπόνησης των σχετικών μελετών.